Tag Archives: กระบีปราบมาร

กระบี่ปราบมาร ตอนที่ 3 (Moving Average Indicator) ใน forex

กระบี่ปราบมาร ตอนที่ 3 (Moving Average Indicator) ใน forex จากบทความครั้งที่แล้วได้เล่าเกี่ยวกับ กระบี่ปราบมาร ตอนที่ 2 (Moving Average Indicator) ใน forex จะเห็นว่าความสำคัญ moving average indicator และที่มาของค่าที่นำไปคำนวณในเส้นค่าเฉลี่ย เราดูการนำไปใช้ของเส้นค่าเฉลี่ยนี้ดูบ้าง อย่างที่กล่าวมาครั้งก่อน การที่ราคาแท่งเทียนปัจจุบันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า เทรนด์ของตลาดจะไปในทิศทางนั้น แต่หมายความว่าราคามีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ย หรือในทางกลับกัน ราคาราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็แค่หมายความว่า ราคามีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เป็นความจริงแท้แน่นอนใช้ให้ถูกต้องนะคะ ซึ่งต่อมามีคนประยุกต์นำเส้น MA(moving average) มาเปรียบเทียบกับระยะเวลาหลายเหตุการณ์ ตัวอย่าง เช่น จากรูปข้างต้น นำเส้นค่าเฉลี่ยมาพล็อตกราฟเทียบกับหลาย ๆ ช่วงเวลา โดยถ้าระยะเวลาที่เรานำมาหาค่าเฉลี่ยน้อย เช่น 20วัน ในกราฟเราจะถือว่าเป็นการลงทุนระยะสั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วตามราคาของกราฟ ณ ปัจจุบัน จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ยาวขึ้นดังรูป ความเปลี่ยนแปลงของกราฟก็จะช้าลงไปเรื่อยๆ แล้วถ้ามีการรวมตัวของหลายๆระยะเวลาของกราฟจนเกิดการตัดกันของกราฟทุกระยะเวลา จะเรียกจุดนั้นว่าจุดแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนแปลงทิศทางจากเดิม เช่น จากรูปราคาที่ลงกำลังมีแนวโน้มเปลี่ยนทิศไปทางราคาขาขึ้นแล้ว สรุป Moving Average Indicator Moving

Read More

กระบี่ปราบมาร (Moving Average Indicator)

กระบี่ปราบมาร (Moving Average Indicator) เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average Indicator) คืออะไร อาวุธชิ้นแรกที่เราจะแนะนำสำหรับใช้ในการเทรด Forex ก็คือ เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average Indicator เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะช่วยเราหาแนวโน้มของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับเวลา MA indicator เป็นการนำค่าเฉลี่ยมาคำนวณหาความผิดปกติที่เปรียบไปของราคาหุ้น ตลาดแลกเปลียนเงินตรา หรือ อนุพันธ์ (ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง) ที่มูลค่าของตราสารจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินของสินทรัพย์อ้างอิง ไม่ได้มีค่าจากกระแสเงินของตัวตราสารเองโดยตรง วิธีใช้เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) ในการเทรด Forex เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average สามารถเรียนสั้นๆ ได้ว่า เส้น MA เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคค่อนข้างเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุนเชิงเทคนิค ซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากเพิ่ม เส้นค่าเฉลี่ย ลงไปบนกราฟแล้วนั้นก็คือ เส้นที่เป็นค่าเฉลี่ยของราคาหุ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเราสามารถกำหนดได้ไม่ว่าจะเป็น 10 วัน, 20 นาที หรือ แล้วแต่จะกำหนด ซึ่งเส้น MA นั้นสามารถหยิบมาใช้ได้กับทุกช่วงเวลา และ

Read More