Tag Archives: เหตุผลวิบัติของนักพนัน

ความสับสน ความกลัว ของนักพนันและนักลงทุน ตอนที่ 2

ความสับสน ความกลัว ของนักพนันและนักลงทุน ตอนที่ 2 ในบทความครั้งที่แล้วเรื่อง ความสับสน ความกลัว ของนักพนันและนักลงทุน ตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงความกลัวและความสับสนของนักพนันและนักลงทุนในตลาดเทรดforex ซึ่งมาจากความหลงผิดของการนำสิ่งที่เป็นอดีตเข้ามาตัดสินใจในการจะซื้อขายforex วันนี้จะมาพูดเพิ่มเติมและยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในคาสิโนที่มอนติคาร์โล (Monte Carlo)โดยทฤษฎี “gambler’s fallacy” หรือที่เรารู้จักว่า เหตุผลวิบัติของนักพนัน โดยนักพนันคิดว่า ถ้าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นบ่อยกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เหตุการณ์นั้นก็จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งน้อยลงในอนาคต หรือว่า ถ้าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นน้อยกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เหตุการณ์นั้นก็จะเกิดบ่อยขึ้นในอนาคต แต่แท้จริงแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่เกิดขึ้นอีก เป็นแค่เหตุการณ์สุ่มของแต่ละเหตุการณ์เท่านั้น เหตุผลวิบัติของนักการพนัน เหตุผลวิบัติของนักการพนัน (gambler’s fallacy) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เหตุผลวิบัติมอนตีคาร์โล (Monte Carlo fallacy) เป็นความเชื่อผิด ๆ ว่า ถ้าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นบ่อยกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เหตุการณ์นั้นก็จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งน้อยลงในอนาคต หรือว่า ถ้าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นน้อยกว่าปกติในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เหตุการณ์นั้นก็จะเกิดบ่อยขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะให้เกิดการสมดุลกัน แต่ว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์สุ่ม คือเป็นการลองตามลำดับที่เป็นอิสระทางสถิติ (statistical independent trial) ของกระบวนการสุ่ม แม้ว่าความเชื่อนี้จะดึงดูดใจ แต่ก็จะไม่เป็นความจริง

Read More