Tag Archives: Moving Average

กระบี่ปราบมาร ตอนที่ 3 (Moving Average Indicator) ใน forex

กระบี่ปราบมาร ตอนที่ 3 (Moving Average Indicator) ใน forex จากบทความครั้งที่แล้วได้เล่าเกี่ยวกับ กระบี่ปราบมาร ตอนที่ 2 (Moving Average Indicator) ใน forex จะเห็นว่าความสำคัญ moving average indicator และที่มาของค่าที่นำไปคำนวณในเส้นค่าเฉลี่ย เราดูการนำไปใช้ของเส้นค่าเฉลี่ยนี้ดูบ้าง อย่างที่กล่าวมาครั้งก่อน การที่ราคาแท่งเทียนปัจจุบันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า เทรนด์ของตลาดจะไปในทิศทางนั้น แต่หมายความว่าราคามีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ย หรือในทางกลับกัน ราคาราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยก็แค่หมายความว่า ราคามีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เป็นความจริงแท้แน่นอนใช้ให้ถูกต้องนะคะ ซึ่งต่อมามีคนประยุกต์นำเส้น MA(moving average) มาเปรียบเทียบกับระยะเวลาหลายเหตุการณ์ ตัวอย่าง เช่น จากรูปข้างต้น นำเส้นค่าเฉลี่ยมาพล็อตกราฟเทียบกับหลาย ๆ ช่วงเวลา โดยถ้าระยะเวลาที่เรานำมาหาค่าเฉลี่ยน้อย เช่น 20วัน ในกราฟเราจะถือว่าเป็นการลงทุนระยะสั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วตามราคาของกราฟ ณ ปัจจุบัน จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ยาวขึ้นดังรูป ความเปลี่ยนแปลงของกราฟก็จะช้าลงไปเรื่อยๆ แล้วถ้ามีการรวมตัวของหลายๆระยะเวลาของกราฟจนเกิดการตัดกันของกราฟทุกระยะเวลา จะเรียกจุดนั้นว่าจุดแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนแปลงทิศทางจากเดิม เช่น จากรูปราคาที่ลงกำลังมีแนวโน้มเปลี่ยนทิศไปทางราคาขาขึ้นแล้ว สรุป Moving Average Indicator Moving

Read More