Tag Archives: Stop loss

กับดักคาสิโนและการแก้ปัญหา

กับดักคาสิโนและการแก้ปัญหา ในบางครั้ง การที่เราเข้าไปหรือได้อะไรมาอย่างง่ายเกินไป มันอาจเป็นกับดักอย่างหนึ่งของศัตรูที่หลอกล่อ หรือล่อล่วงเราให้เข้าไปสู่แผนการที่ศัตรูได้วางไว้ ทำให้มีทางลัดในการชนะคาสิโนจนลืมพื้นฐานที่ศึกษามา เช่น การเล่นบาคาร่า หรือบาคาร่าออนไลน์ที่บ้าน หรือผ่านมือถือ ซึ่งเป็นการเล่นที่สะดวก ง่าย สบาย เหมือนเป็นอะไรที่ง่าย ๆ กลายเป็น ความเข้าถึงได้ง่ายของกฏฮิวริสติก นั่นคือ ผลของการกระทำหนึ่ง ๆ จะมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกเกี่ยวกับความสำคัญของผลนั้น ๆ ซึ่งกล่าวได้อีกอย่างคือ ผลของการกระทำยิ่งระลึกถึงได้ง่ายแค่ไหน เราก็จะรู้สึกว่าผลลัพธ์นั้นมีความสำคัญยิ่งขึ้นเท่านั้น โดยเราไม่ได้เพียงแค่พิจารณาถึงข้อมูลที่ระลึกได้เมื่อทำการตัดสินใจ แต่เรายังใช้ความยากง่ายในการนึกถึงสิ่งนั้นเป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งในการตัดสินใจ ซึ่งมีผลเด่นที่สุดอย่างหนึ่งคือ เราจะใช้ข้อมูลที่ระลึกได้ในการตัดสินใจถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความน่าสงสัยเพราะยากที่จะระลึกถึง การแก้ปัญหาตามกฏฮิวริสติก อย่างที่กล่าวไปแล้วตามกฏของฮิวริสติกนั้น จะเป็นทางลัดในการแก้ปัญหา (ฮิวริสติก) โดยอาศัยตัวอย่างต่าง ๆ ที่นึกขึ้นได้เป็นอย่างแรก วิธีแก้ปัญหาชนิดนี้อาศัยไอเดียว่า ถ้าเราสามารถระลึกถึงอะไรได้ง่าย ๆ สิ่งนั้นจะต้องมีความสำคัญ และเพราะเหตุนั้น เรามักจะให้น้ำหนักกับข้อมูลที่ใหม่ที่สุด ทำให้มีความคิดเห็นเอนเอียงไปทางข่าวล่าสุด เหมือนเล่นหุ้น ข่าวบอกว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้น พากันไปติดกับดัก แล้วก็เสียกันหมดหน้าตัก ในคาสิโนก็เหมือนกัน ล่อหลอกทุกอย่างไป ยิ่งง่ายเท่าไรที่จะคิดถึง ความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยก็จะมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น เราควรจะใช้ลักษณะหรือข้อมูลที่คิดถึงได้ง่าย ๆ เป็นฐานในการตัดสินใจในเรื่องอื่น ๆ ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันน้อย ข้อมูลที่เราได้มาง่าย ควรพิจารณาให้มากถึงข้อมูล เราอาจจะถูกทำให้เอนเอียงจากข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายหลอกให้เราตัดสินใจที่ผิดพลาด

Read More