กระบี่ปราบมาร (Moving Average Indicator)

กระบี่ปราบมาร (Moving Average Indicator)

เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average Indicator) คืออะไร

อาวุธชิ้นแรกที่เราจะแนะนำสำหรับใช้ในการเทรด Forex ก็คือ เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average Indicator เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะช่วยเราหาแนวโน้มของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับเวลา MA indicator เป็นการนำค่าเฉลี่ยมาคำนวณหาความผิดปกติที่เปรียบไปของราคาหุ้น ตลาดแลกเปลียนเงินตรา หรือ อนุพันธ์ (ตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง) ที่มูลค่าของตราสารจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินของสินทรัพย์อ้างอิง ไม่ได้มีค่าจากกระแสเงินของตัวตราสารเองโดยตรง

วิธีใช้เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) ในการเทรด Forex

เส้นค่าเฉลี่ย หรือ Moving Average สามารถเรียนสั้นๆ ได้ว่า เส้น MA เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคค่อนข้างเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุนเชิงเทคนิค ซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากเพิ่ม เส้นค่าเฉลี่ย ลงไปบนกราฟแล้วนั้นก็คือ เส้นที่เป็นค่าเฉลี่ยของราคาหุ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเราสามารถกำหนดได้ไม่ว่าจะเป็น 10 วัน, 20 นาที หรือ แล้วแต่จะกำหนด ซึ่งเส้น MA นั้นสามารถหยิบมาใช้ได้กับทุกช่วงเวลา และ เหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนระยะยาว และ ระยะสั้น

ทำไมต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average)

เส้นค่าเฉลี่ย จะทำให้เรามองเห็นกราฟที่บางคร้ังอาจจะดูยึกยือ ดูค่อนข้างยาก ดูง่ายขึ้นดังภาพด้านล่าง เพราะเป็นการเฉลี่ยราคาตามระยะเวลาที่เราได้กำหนดไป เปรียบเสมือนการดูเทรนด์ว่าราคาจะไปในทางทิศทางไหน ขึ้น หรือ ลง

Moving Average Indicator ยังสามารถนำไปใช้เป็น เส้นแนวรับ (Support) และ เส้นแนวต้าน (Resistance) โดยใช้เส้น MA50 (ราคาหุ้นเฉลี่ย 50 วัน), MA100 (ราคาหุ้นเฉลี่ย 100 วัน) และ MA200 (ราคาหุ้นเฉลี่ย 200 วัน) ให้นึกภาพว่าเส้นแนวรับคือพื้น เส้นแนวต้านคือเพดาน และ ราคาหุ้นคือลูกบอล เมื่อ ลูกบอกตกลงไปแตะพื้นก็จะมีการเด้งกลับขึ้นข้างบน แต่หากเด้งสูงเกินไปก็จะชนเพดาน และ ตกลงมา ในกรณีด้านล่างเส้น MA นั้นได้ทำหน้าที่เป็นเส้นแนวรับดังนั้นสังเกตุที่ลูกศรเมื่อราคาแตะเส้นแนวรับก็จะมีการกลับตัว (Reversal)

ตัวอย่างของตราสารอนุพันธ์ เช่น (future, option) เราค่อยว่ากันถึง option กับ future กันนะคะ ส่วนเจ้าตัว moving average หรือเส้นค่าเฉลี่ย เป็นตัวที่ใช้หลักคณิตศาสตร์ง่ายๆมาคำนวณ เช่น

ตัวอย่าง จงคำนวณหาค่าเฉลี่ย 10 วันที่ผ่านมา จะได้สมการ ดังนี้

MA(10) = (P1+ P2+ P3+ P4+ P5 + P6+ P7+ P8+ P9+ P10) หาร 10

เส้นค่าเฉลี่ย จะทำให้เรามองเห็นกราฟที่บางคร้ังอาจจะดูยึกยือ ดูค่อนข้างยาก ดูง่ายขึ้น ดังภาพด้านล่าง

Moving-Average-Indicator

เพราะเป็นการเฉลี่ยราคาตามระยะเวลาที่เราได้กำหนดไป เปรียบเสมือนการดูเทรนด์ว่าราคาจะไปในทางทิศทางไหน ขึ้น หรือ ลง แต่ค่าที่ได้จากกราฟค่าเฉลี่ยเป็นค่าส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นในการตัดสินใจ มันไม่ได้บอกว่าต้องซื้อตอนไหนนะคะ ถ้าไม่เข้าใจมันจริง ๆ ก็ไม่แตกต่างจากการพนันออนไลน์ใน forex ครั้งต่อไปมาดูกันต่อครั้งหน้านะคะ